DEPÈN DE TU

Ara tu depens de tu. I el dia de demà?

Pensa en tu i en la teva família perquè el dia de demà no depenguis de ningú.

Ara és el moment de responsabilitzar-te sobre el teu futur en cas de dependència.

En què em pot ajudar l'assegurança de dependència?

Alleugerir el cost econòmic per a la família.

Reduir la càrrega dels familiars com a cuidadors.

Cobrir la manca d'ajuts públics o tardança en la seva percepció.

Complementar un eventual ajut públic per a la situació de dependència.

Quins avantatges tinc?

Cobertura mentre visqui la persona assegurada.

Percepció d'una mensualitat.

Un cop contractada la quota de l'assegurança, aquesta no puja amb l'edat.

Coneix les diferències entre la Dependència Severa i la Gran Dependència

Diferències i característiques Dependència Severa i Gran Dependència

FAQ - Preguntes Freqüents

Sí, les quotes abonades per l’assegurança poden reduir la base imposable de l’IRPF amb les limitacions establertes per la normativa fiscal.

No. La quota s’estableix en el moment de l’alta en funció de l’edat d’aquell moment de la persona assegurada. En les renovacions anuals, la quota és manté constant.

Sí, pots fraccionar-les de manera mensual, trimestral o semestral.

No. Un cop la persona està assegurada, la cobertura es manté durant tota la seva vida.

La persona beneficiària de la prestació serà la persona assegurada, a no ser que la persona contractant hagi designat una altra persona.

En aquest cas, la prestació es resol automàticament i tindries dret a percebre les quotes abonades fins aquella data.

Envia un missatge al nostre WhatsApp 655 967 355

Truca’ns al 934 88 08 48

Assegurança intermediada per CALZADO ARIET Y ASOCIADOS CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL, vinculada a La Mútua dels Enginyers.– C.I.F. B-58962192.

Registre DGSFP J-255. Concertat assegurança RCP i garanties financeres -Art. 157 del Llei 3/2020, de 4 de febrer. RM de Barcelona tom 30416, foli 10, full B80351.

Calzado Ariet & Asociados – Via Laietana, 39 2n pis – Telèfon: 934 88 08 48 WhatsApp: 655 967 355Avís legal.

Necessites ajuda?