El millor estalvi és
el que no tributa

Per què escollir el pla d’estalvi TAX-FREE SIALP de La Mútua dels Enginyers?

SIALP és una Assegurança Individual d’Estalvi a Llarg Termini de La Mútua dels Enginyers

Ahorra al ritmo que desees​

Rendibilitat garantida

Liquiditat immediata

Avantatges fiscals

El principal atractiu d’aquest producte és que està EXEMPT DE TRIBUTACIÓ a l’IRPF pels rendiments generats, sempre que es mantingui un mínim de 5 anys.

Flexibilitat

Possibilitat de prorrogar el producte 5 anys i fins que es vulgui, tot mantenint l’avantatge fiscal de l’exempció de la tributació a l’IRPF pels rendiments generats.

CARACTERÍSTIQUES

Aportació màxima anual

Modalitat de rescat

Contractacions per client

Mort del titular

Fiscalitat (a partir del cinquè any després
de la primera aportació)

5.000 €.

No es poden realitzar disposicions parcials, únicament totals.

Es permet tenir un únic Pla d’Estalvi a Llarg Termini (SIALP/CIALP) per NIF. Un únic producte per persona.

Les persones beneficiàries rebran el saldo acumulat + un capital addicional equivalent a l’1,50 % de la suma del saldo acumulat. Aquest capital tindrà un màxim de 12.000 € quan la persona assegurada sigui menor de 55 anys i de 600 €, quan sigui major d’aquesta edat.

En cas de rescat, el rendiment està exempt de tributació.

Truca al 93 556 03 23

FAQ - Preguntes Freqüents

Un SIALP, és una Assegurança Individual d’Estalvi a Llarg Termini, mentre que un CIALP és un Compte Individual d’Estalvi a Llarg Termini. Fiscalment no existeix cap diferència entre totes dues formes d’estalvi.

Existeix la possibilitat de cancel·lar el producte abans dels 5 anys, però sempre fent disposicions totals i es perd, en aquest cas, l’exempció fiscal sobre els rendiments acumulats. En aquesta situació, els rendiments acumulats fins a la data del rescat tributaran a l’IRPF a la base imposable de l’estalvi i tindran la consideració de rendiments del capital mobiliari.

La legislació vigent només permet realitzar aportacions anuals com a màxim de 5.000 euros, mai per sobre d’aquesta quantitat.

La legislació vigent només permet tenir contractat un producte SIALP o CIALP per persona o NIF.

Efectivament, la legislació vigent permet realitzar mobilitzacions o traspassos d’aquests productes d’estalvi entre diferents entitats.

Es pot mobilitzar d’un CIALP a un SIALP a un CIALP, i al revés.

El teu Pla d'estalvi TAX FREE SIALP amb una entitat amb valors.

La Mútua dels Enginyers, un grup solvent al servei dels enginyers i els seus familiars.

Responsabilitat financera i solvència

Compromesos amb el futur del col•lectiu, donem cobertures amb una gestió eficaç dels riscos, protegint el patrimoni de tots.

Solidaritat

És la nostra raó de ser. Compartim entre tots el compromís i fem que l’equitat sigui la major fortalesa.

Integritat

Escoltem per proposar els serveis que es necessiten sense anteposar el lucre econòmic.

Implicació

Ens esforcem per tal d’aportar valor i oferir les solucions més adients i avançades a cada necessitat.

“Sense ànim de lucre, plenament alineats amb l’ús de bones pràctiques de governança i transparència, el compromís social, la formació, la qualitat i la innovació”.

Grup La Mútua dels Enginyers – Via Laietana, 39 2n pis – Telèfon: 93 556 03 23 Fax: 93 310 06 38.  Avís legal

Necessites ajuda?