La tranquil·litat per a tu és la tranquil·litat pels teus

Per què escollir l’assegurança d'invalidesa de La Mútua dels Enginyers?

Assegura els teus ingressos mensuals en una situació d’adversitat

Per fer front a les despeses associades a una situació d’invalidesa

Complementa la pensió d’invalidesa de la Seguretat Social

Què cobreix l’assegurança d'invalidesa de La Mútua dels Enginyers?

Invalidesa Permanent i Absoluta

Abonament d’un pagament mensual a la persona assegurada en cas d’invalidesa permanent i absoluta que li impossibiliti el desenvolupament de qualsevol professió.

Invalidesa Permanent Total

Abonament d’un pagament mensual a la persona assegurada en cas d’invalidesa permanent i total que li impossibiliti la realització de totes o de les fonamentals tasques de la seva professió habitual, sempre que pugui dedicar-se a una altra de diferent.

Altres cobertures incloses

Servei d’ajut i orientació a la invalidesa

GRATUÏTA: Targeta de Serveis de La Mútua dels Enginyers

Truca’ns al 932954300 o et truquem nosaltres.

La Targeta de Serveis de La Mútua ofereix una gamma de serveis i assistència completa i efectiva a les persones assegurades

Assistència en viatge

Assistència telefònica

Serveis tecnològics

Assistència jurídica

Altres garanties i serveis

FAQ - Preguntes Freqüents

Consisteix en l’abonament d’una renda mensual a la persona assegurada en cas d’invalidesa permanent causada per malaltia o accident.

En cas que la invalidesa sigui permanent i absoluta (impossibilita exercir qualsevol professió), l’import mensual de la renda es rebrà fins a complir 67 anys.

En cas que la invalidesa sigui permanent i total (impossibilita exercir la professió habitual, però no qualsevol professió), l’import mensual de la renda es rebrà durant 3 anys si la invalidesa es produeix abans dels 56 anys, o bé es rebrà fins a complir 67 anys, si la invalidesa es produeix a partir dels 56 anys.

La prima d’una assegurança d’invalidesa s’estableix en funció de diverses variables. Les més importants són les següents:

 • Import de la renda mensual que es vol percebre en cas d’invalidesa.
 • Edat de la persona assegurada.
 • Professió de la persona assegurada.
 • Estat de salut de la persona assegurada.
 • Patologies prèvies de la persona assegurada.

La prima d’una assegurança d’invalidesa és baixa en comparació amb la suma de cobraments que la persona assegurada rebria en cas d’invalidesa. Com més jove siguis, més barata és la prima. A més, pots pagar la prima anual, trimestral o mensualment en funció de les teves preferències o necessitats.

A la següent taula s’indica la prima mensual per assegurar una renda mensual de 1.000 euros suposant diferents edats de la persona assegurada:

 • 25 anys: 4,45 €
 • 30 anys: 6,68 €
 • 35 anys: 10,15 €
 • 40 anys: 15,77 €
 • 45 anys: 23,20 €
 • 50 anys: 37,79 €

Per assegurar altres imports de rendes, l’import de la prima és proporcional.

Les primes indicades consideren la hipòtesi que el qüestionari mèdic ha tingut el resultat d’apte.

És possible contractar l’assegurança d’invalidesa de La Mútua dels Enginyers fins als 61 anys.

La  cobertura arriba fins que la persona assegurada compleix 67 anys (en cas que la invalidesa es produeixi amb més de 62 anys, el pagament de la renda mensual durarà 5 anys).

Per establir l’import de la renda mensual a assegurar cal tenir en compte variables com:

 • Ingressos mensuals mitjos de la persona assegurada.
 • Previsió d’increment de despeses derivades de la situació d’invalidesa.
 • Cobertura pública per part de la Seguretat Social.

A La Mútua dels Enginyers podem assessorar-te per establir l’import de la renda que millor s’ajusti a les teves necessitats, en funció dels punts anteriors.    

És important disposar d’una assegurança d’invalidesa, però afegir una assegurança que la complimentin pot marcar la diferència pel futur.

A La Mútua dels Enginyers pots incloure prestacions addicionals a l’assegurança d’invalidesa, com les següents:

 • Assegurança de vida, per garantir la tranquil·litat econòmica dels teus.
 • Assegurança de baixa laboral amb l’objectiu de rebre un subsidi diari per a cada dia de baixa.
 • Assegurança de dependència amb la finalitat de rebre una renda mensual vitalícia en cas de quedar en una situació de dependència.
 • Suïcidi durant el primer any de cobertura.
 • Invalidesa causada per una causa preexistent i no declarada en el moment de la contractació de l’assegurança d’invalidesa.
 • Invalidesa caudada per la participació de la persona assegurada en actes delictius.
 • Un cop ens facilitis les teves dades a través del formulari que trobaràs en aquesta pàgina, ens posarem en contacte amb tu per presentar-te un projecte d’assegurança amb totes les condicions i la prima corresponent a la renda mensual assegurada.
 • Amb tota la informació prèvia podràs prendre la decisió de subscriure l’assegurança. Per dur-la a terme hauràs de complimentar i signar la sol·licitud d’alta de la prestació i respondre als qüestionaris que et presenti La Mútua dels Enginyers amb l’objectiu d’avaluar, entre altres aspectes, el teu estat de salut. En funció del resultat dels qüestionaris, la persona assegurada podria ser requerida a sotmetre’s a un reconeixement mèdic o altra mesura avaluadora, que en qualsevol cas el cost de la mateixa seria assumit per La Mútua dels Enginyers.
 • Completats els tràmits anteriors, La Mútua dels Enginyers emetrà i et farà arribar el corresponent Títol de Subscripció, que és el document que acredita la cobertura contractada.

Si tens ingressos per activitats econòmiques, les primes poden reduir la base imposable de l’IRPF per un import màxim anual del 30% dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques, o bé de 8.000 € si aquest import és inferior. Aquests límits són conjunts per a aportacions  a mutualitats de previsió social, plans de pensions, PPA, PPSE i assegurances privades de dependència.

En el cas que facis servir La Mútua dels Enginyers com a alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social, les primes de l’assegurança d’invalidesa subscrita a través de La Mútua dels Enginyers, són considerades despesa deduïble a l’hora de calcular el rendiment net de les activitats econòmiques en estimació directa. En aquest cas, el límit de deducció és la quota màxima per contingències comunes que estigui establerta, en cada exercici econòmic, en el RETA.

La teva assegurança d'invalidesa amb una entitat amb valors

La Mútua dels Enginyers, un grup solvent al servei de professionals de l'enginyeria i les seves famílies

Responsabilitat financera i solvència

Compromesos amb el futur del col•lectiu, donem cobertures amb una gestió eficaç dels riscos, protegint el patrimoni de tots.

Solidaritat

És la nostra raó de ser. Compartim entre tots el compromís i fem que l’equitat sigui la major fortalesa.

Integritat

Escoltem per proposar els serveis que es necessiten sense anteposar el lucre econòmic.

Implicació

Ens esforcem per tal d’aportar valor i oferir les solucions més adients i avançades a cada necessitat.

“Sense ànim de lucre, plenament alineats amb l’ús de bones pràctiques de governança i transparència, el compromís social, la formació, la qualitat i la innovació”.

Grup La Mútua dels Enginyers – Via Laietana, 39 2n pis – Telèfon: 93 295 43 00 Fax: 93 310 0638.  Avís legal

Necessites ajuda?