Arriba la previsió social integral per a les empreses

La Previsió Social Empresarial és un ampli ecosistema de protecció per a millorar les condicions socials, econòmiques i personals de l’equip d’una empresa davant la jubilació, la malaltia, la invalidesa, la dependència o la defunció.

Amb SocialCorp, avançant en la Previsió Social Empresarial

Què és SocialCorp?

Solució asseguradora per a l’empresa en benefici de l’equip directiu, els treballadors/es i les seves famílies.

Garanteix la protecció de l’equip de l’empresa davant de la jubilació, malaltia, invalidesa o defunció. 

Complementa la cobertura pública de la Seguretat Social i la cobertura privada de l’equip directiu i treballadors/es.

Genera un alt valor en els plans de carrera i d’incentius.

Per què posar en marxa un sistema de Previsió Social Empresarial?

 Perquè les cobertures de la Seguretat Social no són suficients i cal desenvolupar un sistema complementari i integral.

Perquè es pot escollir un programa de previsió social:

A) Per als treballadors/es de la seva empresa.

B) Per a l’equip directiu o grups de professionals específics.

Perquè l’equip de SocialCorp, especialista en previsió social i fiscalitat, pot ajudar a dissenyar l’esquema més adient per a cada empresa.


Una Previsió Social Empresarial modular, flexible i adaptada a cada empresa

Liderant el desenvolupament de la previsió social

La Mútua dels Enginyers és una entitat de referència que proporciona un servei integral. Compta amb més de 60 anys d’experiència liderant la previsió social per a col·lectius professionals.

FAQ - Preguntes Freqüents

Des de La Mútua dels Enginyers concebem la Previsió Social Empresarial de forma àmplia, com un conjunt de solucions, que cobreix les contingències de Defunció, Invalidesa, Malaltia, Dependència i Jubilació, a l’abast de les empreses pel benefici dels treballadors/directius, i de la mateixa empresa. Una gran oportunitat que ajudarà l’empresa a posicionar-se millor enfront dels seus treballadors, i de la societat en general, permetent-li retenir i captar talent.

Un sistema de previsió social articulat a favor dels treballadors/es o directius ha de ser dissenyat de manera que es maximitzin els efectes positius que genera en els seus beneficiaris i en la mateixa empresa. Completar la cobertura pública i privada del treballador, proporcionar-li estabilitat enfront de riscos, no únicament els professionals, suposen elements de satisfacció per al treballador que van més enllà del purament econòmic. A La Mútua dels Enginyers disposem d’un equip d’experts que guien i acompanyen a les organitzacions en el disseny i implementació de pàgines de previsió social a favor dels treballadors/es.

Positivament. Aquesta valoració tendirà a millorar encara més en el futur en incrementar-se la conscienciació social en favor de la previsió social en general i dels sistemes de previsió social empresarial. Un pla de previsió social proporciona als/les treballadors/es una sèrie d’avantatges que, actualment, no són obligatòries per llei. Aquest tipus de condicions generen un sentiment de pertinença al treballador/a, que incrementa la seva productivitat.

La vocació de la previsió social empresarial és universal i no discriminatòria. No obstant això, és possible establir diferents plans en funció de categories, edats, antiguitat o altres variables. Fins i tot, és possible focalitzar el pla de previsió en una part específica de la plantilla. Per exemple, a favor dels/les directius o altres grups professionals.

En alguns casos, existeix una tendència a situar les contribucions empresarials a favor dels/les treballadors/es com a cost. No obstant això, és necessari valorar els beneficis que a mitjà i llarg termini suposa implantar un sistema de previsió social. Les plantilles, cada vegada més envellides, valoraran més positivament que les empreses disposin d’aquesta mena de beneficis socials. D’aquesta manera, la implantació d’un sistema de previsió social en l’organització suposa una manera d’incrementar la motivació de la plantilla, atreure talent, reduir la rotació de personal i, en definitiva, millorar el clima laboral i la imatge de l’organització. El resultat a mitjà i llarg termini és un increment de la productivitat de l’empresa que supera el cost de la implantació del pla.

Actualment, encara hi ha molt de desconeixement per part de les empreses, sobretot, les mitjanes i petites, respecte a l’àmbit al qual se circumscriu la previsió social a favor dels/les treballadors/as i dels beneficis que comporta a mitjà i llarg termini. D’altra banda, moltes empreses no saben com fer front al disseny d’un pla de previsió empresarial. El paper de La Mútua dels Enginyers és ajudar les empreses i organitzacions a dissenyar els seus sistemes de previsió social en favor dels seus treballadors, en un moment en el qual la responsabilitat de la previsió social cada vegada recau més sobre elles.

La jubilació és una contingència molt important en la vida de qualsevol treballador/a, no obstant això, no és l’única. A causa del desconeixement, a vegades, les empreses limiten els programes de previsió social a realitzar aportacions a favor de la jubilació dels treballadors/as mitjançant un pla de pensions de l’empresa, la qual cosa no sempre és l’única prioritat per als treballadors/as ni l’únic instrument per a cobrir la jubilació. A La Mútua dels Enginyers, donem a conèixer els diferents instruments i vehicles a la disposició de les empreses i treballem conjuntament per a seleccionar el més adequat en cada cas, en funció de les necessitats de l’empresa, i de les condicions de flexibilitat, administració i fiscalitat de cada alternativa.

Un dels avantatges dels plans de previsió social de La Mútua dels Enginyers és que s’adapten a qualsevol pressupost. És possible modular diferents variables que seran les que, al final, determinaran l’import que l’empresa haurà d’invertir en el pla: grup o grups de treballadors/as que seran beneficiaris del pla, cobertures que seran cobertes, i intensitat d’aquesta cobertura.

Les mutualitats de previsió social són entitats amb finalitats d’interès social i ajuda mútua, amb una organització democràtica, que no tenen ànim de lucre i no segueixen la lògica capitalista d’atribuir el benefici al capital. Cal destacar la condició d’entitats d’economia social pròpies del mercat assegurador, que gaudeixen d’una enorme tradició històrica, però en ser considerades entitats asseguradores estan sotmeses a la normativa que amb caràcter general regula el mercat assegurador, si bé amb singularitats que respecten la seva peculiar naturalesa.

Des de la perspectiva fiscal, la normativa considera la peculiaritat de les aportacions i contribucions a mutualitats de previsió social. Per exemple, estableix com a contribucions empresarials reduïbles de la base imposable dels treballadors/es, aquelles realitzades en l’assegurança col·lectiva de vida que La Mútua dels Enginyers té establert per a la instrumentació dels compromisos per pensions de l’empresa amb els seus treballadors. Aquesta circumstància permet que l’empresa pugui decidir o no la imputació fiscal de les aportacions a favor dels seus treballadors/es en aquest vehicle assegurador.

De cap manera. El fet de reduir la quantitat màxima de reducció per a les aportacions a sistemes de previsió social individual i establir un límit addicional específic per a les contribucions empresarials, constitueix una evidència de que el govern està decidit a impulsar els sistemes de previsió social empresarial per davant de sistemes individuals. Aquest desplaçament de la reducció fiscal cap a les aportacions de les empreses, les situen en primera línia en el desenvolupament de la previsió social complementària al nostre país, siguin grans empreses, pimes o micropimes.

Demani més informació

Òscar Sánchez

Òscar Sánchez

Especialista en Previsión Social.

602 25 00 68

osanchez@mutua-enginyers.com

“Sense ànim de lucre, plenament alineats amb l’ús de bones pràctiques de governança i transparència, el compromís social, la formació, la qualitat i la innovació”.

Grup La Mútua dels Enginyers – Via Laietana, 39 2n pis – Telèfon: 93 295 43 00 Fax: 93 310 06 38.  Avís legal.

Necessites ajuda?